یا مقلب قلب ما را شاد کن   
یا مدبر خانه ها آباد کن

یا محول احسن الحالم نما 
از بدی ها فارغ البالم نما 
این دل غافل نما پاک از ریا
            ای خدای پاکی و مهر و وفا
فرا رسیدن نوروز باستانی و شکفتن بهار طبیعت که بستری است برای رویش و بهانه ای است برای از سر گرفتن دوباره زندگی خدمت همه خدمتگزاران نظام مقدس تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان موفقیت و بهروزی برای همگان خواستارم.                        
                                 اصغراسماعیلی                                                                                                      رییس اردوگاه