یا مقلب قلب ما را شاد کن   
یا مدبر خانه ها آباد کن

یا محول احسن الحالم نما 
از بدی ها فارغ البالم نما 
این دل غافل نما پاک از ریا
            ای خدای پاکی و مهر و وفا
فرا رسیدن نوروز باستانی و شکفتن بهار طبیعت که بستری است برای رویش و بهانه ای است برای از سر گرفتن دوباره زندگی خدمت همه خدمتگزاران نظام مقدس تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان موفقیت و بهروزی برای همگان خواستارم.                        
                                 اصغراسماعیلی                                                                                                      رییس اردوگاه

 
     
1- نظارت و كنترل آشپزخانه مجتمع بمنظور بهينه سازي كيفيت طبخ و توزيع غذا .
2- نظارت و كنترل بهدشات و نظافت عمومي مجتمع .
3- نظارت و كنترل بهداشت و نظافت عمومي خوابگاهها و سالنهاي غذاخوري و اجتماعات مجتمع .
4- نظارت و كنترل تأسيسات مجتمع شامل سردخانه ها ، موتورخانه هاي شوفاژ ، تصفيه خانه آب استخر و دستگاههاي سرماساز و گرماساز ديگر.
5- كنترل و نظارت بر نگهباني و ورود و خروج افراد و حضور و غياب كاركنان مجتمع .
6- پاسخگويي و اطلاع رساني به ارباب رجوع و سرپرستان همراه اردوها .
7- همكاري و هماهنگي با واحد پذيرش اردوگاه .
8- همكاري و هماهنگي با معاونت فرهنگي اردوگاه جهت تنظيم محتواي تربيتي اردوها .
9- شركت در جلسات هفتگي شوراي برنامه ريزي اردوگاه .
10- اجراي دستورات رئيس اردوگاه عنداللزوم .