یا مقلب قلب ما را شاد کن   
یا مدبر خانه ها آباد کن

یا محول احسن الحالم نما 
از بدی ها فارغ البالم نما 
این دل غافل نما پاک از ریا
            ای خدای پاکی و مهر و وفا
فرا رسیدن نوروز باستانی و شکفتن بهار طبیعت که بستری است برای رویش و بهانه ای است برای از سر گرفتن دوباره زندگی خدمت همه خدمتگزاران نظام مقدس تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان موفقیت و بهروزی برای همگان خواستارم.                        
                                 اصغراسماعیلی                                                                                                      رییس اردوگاه

 
     
1- نظارت و كنترل سيستمهاي تأسيساتي اردوگاه شامل موتورها و پمپهاي آب ، سردخانه ها ، موتورخانه هاي شوفاژ و دستگاههاي گرماساز و سرماساز ديگر .
2- نظارت و كنترل بر كليه لوله كشي هاي آب و گاز و فاضلاب اردوگاه و پيشگيري از بروز اشكال و رفع عيب از آنها .
3- نظارت وكنترل سيتمهاي كابل كشي زيرزميني و هوايي براي انتقال برق جهت تأسيسات يا روشنايي اردوگاه .
4- نظارت و كنترل سيستمهاي مخابراتي اعم از تلفنها ، بي سيمها و سيستم پيچ و بلندگوهاي اردو گاه .
5- نظارت و كنترل كليه ساختمانها و بناهاي موجود در اردوگاه و برنامه ريزي جهت نگهداري از آنها و پيشگيري از بروز اشكال و رفع معايب احتمالي .
6- نظارت و كنترل كليه اقدامات ساختماني و ساخت و سازهايي كه توسط پيمانكاران مختلف در اردوگاه ساخته مي شود .
7- اجراي امور ساختماني ، بناها و اقدامات عمراني كه توسط خود اردوگاه ساخته ميشود .
8- همكاراي مستمر با مهندسين ناظري كه از طرف نوسازي مدارس معرفي مي گردند .
9- نظارت و كنترل بر كارگاههاي جوشكاري ، لوله كشي ، مكانيكي ، برق و پرسنلي كه در اين كارگاهها به خدمت اشتغال دارند .
10- همكاري با معاونتهاي ديگر اردوگاه .
11- شركت مستمر و منظم در جلسات هفتگي شوراي برنامه ريزي اردوگاه .
12- اجراي دستورات رئيس اردوگاه عنداللزوم .