سخن نخست
   بهـار رستاخیــز طبیعت و  پیــــــام آور تحول و تازگی است و ما را به تاملی دوباره در خویشتن فرا می خواند . بهار هدیه مقدس خالق هستی و عید نوروز جشن میلاد صـداقت و پاکـی اســت . آغـــاز این تحـــول بـــــزرگ را خدمت همه طلایـه داران تعلیم تربیت و خانواده های مکرمشان تبریک عرض نموده و سالی مملو از سرور و صحت ، به دور از محنت و همواره سرشار از بالندگی و شادکامی برای همگان خواهانم                                                                                                                اصغراسماعیلی                                                                                                                                                                                      رئیس اردوگاه